اطلاعیه برچسب فارسی روش نصب KZS 1M

 

خواهشمند است به برچسب فارسی که روی بسته محصول KZS درج شده است جهت نصب صحیح دقت فرمایید