اطلاعیه تایمرهای ستاره مثلث و راه پله

 

شرکت ایستا توان صنعت پس ار راه اندازی بخش سولار در سالهای اخیر نسبت به ارائه راهکارهای مختلف از جمله تایمرهای ستاره مثلث نیز کوشا بوده

رله‌های الکترو مغناطیسی (شیشه‌ای) و الکترونیکی (PLC)
خواندن مطلب