اطلاعیه فنی کلیدهای جریان نشتی سری EFI

به دلیل تغییرات استاندارد کلیدهای جریان نشتی سری EFI در اروپا، از این پس کلیدهای محافظ جان سری 32A (عدم تامین توسط کمپانی) با 40A جایگزین می گردد و به لحاظ عملکرد فنی و قیمت دارای اختلاف نیست.لذا توجه فرموده در سفارش گزاری،کلیدهای 40A بجای 32A جایگزین می شود.