اطلاعیه نسل جدید کلید فیوزهای افقی ETI

 

 

با توجه به تغییر فیزیکی صورت گرفته در نسل جدید کلید فیوزهای افقی زین پس این مدل با فابلیت های ذدکر شده در سبد کالایی موجود است