اطلاعیه کلیدهای ترکیبی(RCBO) تک پل KZS_1M_FN (نول مستقیم)

 

شرکت ایستا توان مفتخر است اعلام نماید که تنها کلید ترکیبی اروپایی با قدرت قطع 10 کیلوی واقعی در سبد کالایی موجود است