تایمر و رله

رایگان

دسته بند‌ی:

توضیحات

 • تایمر راه پله

 • تایمر ستاره مثلث

 • تایمر نجومی مولتی رنج

 • رله های تاخیر در قطع و تاخیر در وصل

 • رله تایمرهای چند منظوره

 • رله های کنترل جریان

 • رله های کنترل ولتاژ AC/DC

 • رله کنترل سطح مایعات (Floater)

 • رله های کنترل حرارت

 • فتوسل

 • کلیدهای بی سیم RF

رله‌های الکترو مغناطیسی (شیشه‌ای) و الکترونیکی (PLC)
خواندن مطلب