خازن های فشار ضعیف

خازن های خشک رزینی سه فاز

در ولتاژ های 400 الی 520 ولت

در ظرفیت های 1 الی 50 کیلووار

مجهز به سیستم قطع اضافه فشار

مجهز به ترمینال های نوع FASTON و مقاومت تخلیه

قابلیت خود ترمیمی

قابلیت عملکرد در دمای 25- الی 55+ درجه سانتی گراد

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ اصلی

دسته بند‌ی:

توضیحات