فیوزهای فشنگی (D)

رایگان

برای حفاظت در تاسیسات مسکونی، تجاری و موارد مشابه

ولتاژ ۴۰۰v جریان متناوب  (AC)

ولتاژ ۲۵۰v جریان مستقیم  (DC) 

جریان نامی ۲A تا ۱۰۰A

ظرفیت قطع ۵۰kA(AC) و ۸۰kA(DC)

در تیپ: gG

در سایزهای:Dιو Dιι و Dιιι

انواع پایه فیوزهای سرامیکی و پلاستیکی

برای حفاظت در تاسیسات مسکونی، تجاری و موارد مشابه

دانلود کاتالوگ

مشخصات فنی

دسته بند‌ی:
رله‌های الکترو مغناطیسی (شیشه‌ای) و الکترونیکی (PLC)
خواندن مطلب