کلیدهای حفاظت موتوری ( حرارتی MPCB)

  • قابلیت نصب بر روی ریل
  • حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار توامان
  • رنج جریان نامی از ۰/۶ آمپر تا ۵۲ آمپر
  • مجهز به انواع تجهیزات و کنتاکتهای کمکی (رله‌های شانت، آندر ولتاژ و تریپ)
  • قابلیت حفاظت بارهای غیر موتوری
  • عدم نیاز به حفاظت فیوز
  • تطابق با شرایط اقلیمی گوناگون
  • ساخته شده از بهترین مواد مطابق با استاندارد IEC

 

دانلود کاتالوگ

 اطلاعات فنی

دسته بند‌ی: