کلیدهای حفاظت موتوری (حرارتی MPCB)

دارای رنج آمپری از ۰٫۱۶ تا ۲۵ آمپر

قابلیت سفارش تا ۳۲ آمپر در مدل MPE25

حفاظت اضافه جریان و اتصال کوتاه

دارای محفظه با IP55

قابلیت نصب به هر دو صورت افقی و عمودی

قابلیت نصب کنتاکت کمکی و Shunt trip , Under Voltage

چرخشی

قابل سفارش با محفظه با IP55

دانلود کاتالوگ

دسته بند‌ی: