اطلاعیه فنی کلیدهای جریان نشتی سری EFI

به دلیل تغییرات استاندارد کلیدهای جریان نشتی سری EFI در اروپا، از این پس کلیدهای محافظ جان سری ۳۲A (عدم تامین توسط کمپانی) با ۴۰A جایگزین می گردد و به لحاظ عملکرد فنی و قیمت دارای اختلاف نیست.لذا توجه فرموده در سفارش گزاری،کلیدهای ۴۰A بجای ۳۲A جایگزین می شود.